© Destination Kystlandet

Tilmelding

§3 Medlemskreds.

  • Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, det være sig både privatpersoner, virksomheder, selskaber og institutioner m.fl.
  • Stk.2. Indmeldelse sker enten online på hjemmeside eller lignende eller skriftligt til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer.
  • Stk.3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer.

Der betales ikke kontingent.

Medlemslisten tæller p.t. 450+ medlemmer. Det er let at indmelde sig i foreningen. Udfyld blot alle felter nedenfor og klik til sidst på knappen »Indsend«.

Accept