© Destination Kystlandet

Frivillig

Det at være frivillig i foreningen »Juelsminde Naturlegeparks Venner« betyder, at man, uanset alder og køn, føler at man godt vil bidrage med egen arbejdskraft til noget af det arbejde, der er nødvendigt, for at holde Naturlegeparken godt fungerende.

Foreningen er en non-profit forening. Alle vore midler er indsamlet imellem de mange sponsorer, som tilsammen har sikret de ca. 8 millioner kroner, som opførelsen af Naturlegeparken har kostet.

Desuden har, især lokale foreninger, sponsoreret et årligt beløb til brug for de løbende omkostninger ved Naturlegeparkens DRIFT. DRIFTEN omfatter bl.a. betaling til strøm, vand, afløb, forsikringer, materialer til ændringer og reparationer, etc., samt betaling af eksterne ydelser, som ikke fysisk kan varetages af bestyrelsen eller frivillige.

Derudover omfatter driften ting, som vi helst skulle undgå at betale for; men som vi håber at formå en stab af frivillige til at varetage
i en turnus-ordning, som de selv skal være med til at planlægge. Frivillige er (lige som bestyrelsen) ulønnede.

Mulige opgaver:

 • Græsslåning
 • Opsyn med redskaberne, og små-reparationer, så de altid er i god stand.
 • Maling af redskaber, der trænger til det.
 • Hjælpe tovholderen ifbm. kontakt til vore leverandører hvor der er tale om garanti-reparations forpligtelser.
 • Små forefaldende reparationer
 • Påse at de få regler, der er i Naturlegeparken, overholdes. Venlig påtale til de, der har ‘svært ved læse reglerne’.
 • Skiftning af gasflaske til grillen i madpakkehuset efter behov.
 • Tømme møntautomaten ved grillen, efter behov.
 • Udskiftning af affaldsposer i affaldsspandene, når de er fulde (Hedensted Kommune står for bortskaffelse)
 • Opsyn med orden på toiletterne (Hotel Juelsminde Strand står for rengøring)
 • Løbende fjernelse af affald på pladsen
 • Kan eventuelt træde ind hvor nødvendigt, ved arrangementer, hvor der er brug for mange hænder.
 • Lægge ører og øjne til brugernes kommentarer og opførsel, så vi ved hvad der rører sig, og kan finde ud af om noget bør ændres.
 • Sikkert mange andre ting, som vi endnu ikke har fundet ud af vi har brug for hjælp til 😉

Et hold af frivillige står for de nævnte opgaver, med et bestyrelses medlem som tovholder og kontaktperson. Efter aftale med bestyrelsen kan der desuden bevilges beløb til forbrugs ting, som de frivillige hold så selvstændigt administrerer.

Det er optimalt, hvis hvert enkelt hold, med definerede opgaver, består af et antal personer, således at arbejdet for den enkelte kan begrænses til een gang om ugen, eller måneden. Nogle af opgaverne forekommer hyppigere end andre i spidsbelastnings perioder, som weekender og ferie-tider. Vi har allerede oplevet affaldsspandene blive fyldt flere gange på en dag.

Hvert hold opstiller en månedlig dags-kalender, så det er helt tydeligt hvem der står for hvad, og på hvilken dag. Får man forfald, og bliver forhindret, er man ansvarlig for at sikre en afløser (helst en anden fra holdet).