Fair brug af baner

Juelsminde Naturlegepark har gratis adgang for alle, og vi har bestræbt os på at holde adgangs prisen til Padel banerne så lav som 60 kroner per time, at den reelt kun dækker den løbende omkostning ved vedligeholdelse af banerne og drift af booking systemet. (Andre Padel baner har timepriser fra 140,- til 240,- ++)

Vi henstiller til at alle brugere af padel banerne tager fair hensyn til andre interesserede padel spillere, så der bliver tider og pladser til alle. Det er grunden til at man kun kan booke to timer i træk. Men der er ikke noget til hinder for, at nogle af de andre spillere på 4-mands holdet kan booke de efterfølgende timer, således at man kan lave en lille mini-turnering over flere timer. Men vi henstiller til alle om kun at gøre dette udenfor høj-sæsonen, således at så mange som muligt får adgang.

Foreningen forbeholder sig retten til at ændre booking prisen og adgangs reglerne. Ændringer vil i givet fald blive varslet her.