© Destination Kystlandet

Foreningen

Fra vedtægternes §2, stk 1: Foreningen, Juelsminde Naturlegeparks Venner, der er en almennyttig forening, har til formål med udgangspunkt i grunden beliggende Færgegårdsengen 2, 7130 Juelsminde, i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand at drive, vedligeholde og servicere den legepark, som etableres ved Palsgaard Gods A/S’s igangsætning og etablering heraf, eventuelt i samarbejde med øvrige parter/via fondsansøgninger.

Foreningen skal således på alle måder søge at fremme aktiviteterne med leg, udenoms arrangementer m.v. mest muligt, herunder ved servicering og vedligeholdelse på et højt plan, således legeparken altid kommer til at fremstå velvedligeholdt og attraktiv set i forhold til brugere. Endvidere kan foreningen medvirke til igangsætning af aktiviteter i legeparken, og stå for alle former for nødvendige tiltag i forbindelse med driften.