© Destination Kystlandet

nyheder

Indkaldelse til generalforsamling

jun 9, 2021

Indkaldelse til ny generalforsamling den 1. Juli 2021, kl. 19:00:

På den ordinære generalforsamling den 27. Maj 2021 blev de foreslåede vedtægtsændringer vedtaget af deltagerne.
Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst halvdelen af de godt 400 registrerede medlemmer til stede og med mindst 2/3 flertal. Der var imidlertid meget få deltagende medlemmer til den ordinære virtuelle generalforsamling, og vedtægtsændringerne, omend enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen, er således endnu ikke gyldig vedtaget.
Derfor indkalder vi i henhold til de gældende vedtægter, til en ny generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske ved almindelig stemme flertal blandt de fremmødte. Eneste punkt på dagsordenen er afstemning for de foreslåede vedtægts ændringer, der blev udsendt tidligere.